دوره Preliminary

زبان آموزانی که یا به صورت مصاحبه ورودی و یا از طریق دوره های Basic و نوجوانان وارد این دوره ۱۳ ترمی که با استفاده از جدیدترین تالیفات انتشارات بین المللی York طراحی شده زبان آموزان از ساده ترین ساختار ها و مکالمه های زبان انگلیسی شروع و در پایان دوره در سطح پیش از متوسط قرار خواهد گرفت.در این دوره تمامی آموزش ها به همراه فیلم و تمرین شنیداری خواهد بود. در هرترم زبان آموزان ملزم به ارایه پروژه های گفتاری-نوشتاری می باشند که به صورت کنفرانس ارایه میشود.این دوره به صورت عادی، نیمه فشرده و تک روز پایان هفته برگزار میشود.

در طول این دوره زبان آموزان در کنار کتاب اصلی دوره ترمیک هر ترم موظف به خواندن یک کتاب داستان به صورت خود آموز و با استفاده از فایل صوتی می باشند و در طول ترم چند بار روند پیشرفت آن ها در مطالعه کتاب کنترل می شود.

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.