دوره آمادگی آزمون بین المللی FCE

(Advanced)

اولین مدرک دوره های بالای دانشگاه کمبریج دورۀ  FCE   می باشد . در طول این دورۀ نه ترمی زبان آموزان در کنار ارتقاء دانش زبان انگلیسی به روشهای تستی معمول در این دوره ها نیز آشنا می شوند . در بسیاری از کشورهای جهان مدرک FCE   را برای ورود به دانشگاههای فوق دیپلم و یا آموزش کار و مهاجرت می پذیرند . افرادی که این مدرک را با نمرات قبولی  A و یا B داشته باشند در بسیاری از آموزشگاههای زبان انگلیسی ایران مشغول به تدریس زبان انگلیسی می شوند .

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.