سیستم آموزش بزرگسال (عمومی )

Elementry |  ۴ Terms

  • در این سطح ساختار های اصلی مرور شده و زبان آموزان در انتهای این دوره قادر خواهند بود انگلیسی را در سطح ساده صحبت کنند.
  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.