دوره آمادگی آزمون بین المللی CPE

(Advanced)

این دوره  بالاترین دوره زبان انگلیسی می باشد که در سراسر جهان ارائه می شود و شرکت و دریافت مدرک  CPE  در آموزش زبان بسیار حائز اهمیت می باشد . با توجه به این که مدارک   CPE، CAE، FCEمدرکی می باشند که زبان آموزان مجبور به تمرین ممارست بالاتری نسبت به دیگر مدرک زبان انگلیسی هستند این مدرک تاریخ انقضاء ندارند . افراد دارای این مدرک از نظر دانش زبان انگلیسی در حد کسی می باشد که زبان انگلیسی را زبان مادری خود می داند . نمره A و B این آزمون معادل نمره ۹ آزمون آیلتس می باشد.

دو ترم پایانی دورۀ  صرفاٌ جهت آمادگی آزمون می باشد.

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.