فیلم و بحث آزاد

LANGUAGE CENTER

کلاس های بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد (Free Discussion) کلاس هایی هستند که برای تقویت هر چه بیشتر توانایی صحبت کردن زبان آموز طراحی شده اند. در این کلاس ها صرفاً بر مهارت گفتاری تمرکز می شود و از پرداختن به دیگر مهارت ها تا حد امکان خودداری می شود. البته بسته به نوع تدریس، ممکن است اشاراتی به دیگر مهارت ها نیز صورت پذیرد اما همانطور که گفته شد تأکید اصلی بر تقویت صحبت کردن دانشجو است.

در کلاس های بحث آزاد هر جلسه یک موضوع توسط استاد یا زبان آموز به کلاس پیشنهاد داده می شود و افراد سعی می کنند حول آن موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازند. با شرکت در بحث های گروهی و تبادل نظر با یکدیگر، نه تنها دایره واژگان زبان آموز به طور قابل ملاحظه ای گسترده تر می شود، بلکه اعتماد به نفس او نیز افزایش می یابد. با شرکت در بحثی که زبان آموز ممکن است از قبل در مورد آن فکر نکرده و آمادگی لازم را نداشته باشد، سرعت فکر کردن او افزایش می یابد، تأخیر پیش از بیان جمله را کاهش داده شده و تسلط زبان آموز افزایش می یابد.

برای آشنایی و یادگیری اصطلاحات و لغات روزمره، در کلاس های بحث آزاد از فیلم ها نیز استفاده می شود. پخش فیلم روش بسیار جالب و هیجان انگیزی برای درگیر نمودن زبان آموز است و او نه تنها از تماشای فیلم لذت می برد بلکه لغات و اصطلاحات بسیار کاربردی را نیز یاد می گیرد.

کلاس های بحث آزاد یک روز در هفته و ویژه ی زبان آموزانی که سطح آنها Pre-Intermediate یا بالاتر است توسط اساتید مجرب موسسه زبان آفاق برگزار می شوند.