پنج شنبه

LANGUAGE CENTER

کلاس زبان روز 5شنبه

انواع کلاس‌ها در موسسه آموزش زبان آفاق 

کلاس‌های زبان روز ۵ شنبه:

با در نظر گرفتن برنامه فشرده و مشغله کاری عده ای از زبان آموزان محترم در طول هفته، مجموعه ای از کلاس های زبان که در روز ۵ شنبه هر هفته برگزار می شوند برای ایشان در نظر گرفته شده است. دانشجویان می توانند بسته به نیاز و برنامه خود در یکی از کلاس های نوبت صبح یا عصر کلاس زبان روز ۵شنبه برای ثبت نام اقدام نمایند. کلاس زبان روز ۵شنبه در طول ۵ هفته به اتمام رسیده و هر کلاس به ۳ جلسه تقسیم می شود.

اگر برای آزمون معتبر IELTS آماده می شوید می توانید در کلاس های آمادگی قبل از آزمون که با نام Pre-IELTS در بهترین موسسه آموزش زبان انگلیسی ارائه می شوند ثبت نام و شرکت نمایید. کلاس های Pre-IELTS در ۲۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای برگزار می شوند. جهت سنجش آمادگی زبان آموزان و بررسی نقاط قوت و ضعف ایشان، در جلسه میانی (دهم) امتحان میدترم و در جلسه ۲۰ امتحان فاینال گرفته می شود.

همچنین برای تقویت مهارت های خود در آزمون IELTS، می توانید در کلاس هایی که مخصوص این کار در نظر گرفته شده اند نام نویسی نمایید. این کلاس ها با نام های IELTS Skills و Post-IELTS در موسسه زبان آفاق در دسترس زبان آموزان قرار گرفته اند. این کلاس ها در ۱۰ جلسه که هر جلسه ۹۰ دقیقه زمان می برد ارائه می گردند. زبان آموزان  می بایست در جلسه نهایی که جلسه دهم می باشد برای سنجش مهارت های کسب شده، خود را برای امتحان پایان ترم آماده نمایند.