فشرده

LANGUAGE CENTER

زبان انگلیسی به صورت فشرده

انواع کلاس‌ها در موسسه زبان انگلیسی آفاق

کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به صورت فشرده:

  • در آموزشگاه زبان آفاق، کلاس‌های زبان انگلیسی به صورت فشرده برگزار می‌شوند. در این نوع از کلاس‌ها، جلسات آموزشی ۳ روز در هفته، در روزهای زوج یا فرد برگزار گردیده و هر کلاس ۲ بخش می‌باشد. طول مدت کلاس‌های فشرده ۳ هفته است.
  • همچنین بسته به نیاز زبان آموزان، کلاس‌های زبان ترمیک، فشرده و فوق فشرده در ۱۶ جلسه برگزار گردیده که مدت زمان  هر کلاس ۹۰ دقیقه می‌باشد. در کلاس‌های ترمیک، فشرده و فوق فشرده، در جلسه ۸ امتحان میانی و در جلسه ۱۶ نیز امتحان پایان ترم از دانشجویان گرفته خواهد شد.
  • همچنین برای زبان آموزان شاغل و کسانی که توانایی حضور در کلاس های زبان در طول هفته را ندارند، کلاس های زبان انگلیسی در روزهای پنج شنبه و جمعه به صورت فشرده در ۱۵ کلاس ۹۰ دقیقه ای ارائه می گردند. در این نوع از کلاس ها، در جلسه ۹ امتحان میان ترم و در جلسه ۱۵ امتحان پایان ترم یا نهایی گرفته می شود.
  • برای عزیزانی که جهت امتحان بین المللی IELTS آماده می‌گردند، کلاس های آمادگی پیش از آزمون IELTS با نام Pre-IELTS در بیست جلسه ی ۹۰ دقیقه ای در موسسه زبان آفاق برگزار می‌گردد. لازم به تذکر است در کلاس‌های Pre-IELTS نیز در جلسه دهم امتحان میان ترم و در جلسه بیستم امتحان پایان ترم برگزار خواهد شد.
  • برای زبان آموزانی که به دنبال تقویت مهارت‌های آزمون آیلتس هستند، مجموعه کلاس‌هایی مختص این موضوع با نام IELTS Skills و Post-IELTS در کلاس زبان آفاق در ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای به ایشان ارائه می گردد. در این نوع از کلاس ها نیز در جلسه ۱۰ امتحان پایان ترم از دانش آموزان گرفته می شود.