Basic

LANGUAGE CENTER

دوره بیسیک زبان

معرفی دوره بیسیک Basic

به متن بسیار جالبی در اینترنت برخورد می کنید و هرچه سریع تر دوست دارید مفهوم آنرا دریابید. در اینگونه مواقع هر وقت به این قبیل از متون برخورد می کردید، بلافاصله به دنبال متن ترجمه شده می گشتید و آنرا می یافتید اما اینبار از بخت بد، هر چه جستجو می کنید متن ترجمه شده را پیدا نمی کنید. با خود می اندیشید ای کاش به جای تلف کردن زمان برای پیدا کردن برگردان متنی که ممکن است غیردقیق و پر ایراد باشد، خودتان می توانستید آن داستان جذاب را بخوانید…

ممکن است به دلایل مختلفی از یادگیری زبان انگلیسی سرباز بزنید و یا آنرا بی اهمیت دانسته و اصطلاحاً از خیر یادگیری آن بگذرید. اما  آیا از اهمیت زبان انگلیسی در دنیای به سرعت در حال توسعه امروز آگاهی دارید؟ اگر چه ممکن است زبان انگلیسی اولین زبان در دنیا نباشد، اما زبان رسمی و اول تعداد بسیار زیادی از کشورهاست.

تخمین زده می شود روزانه بیش از ۲ میلیارد نفر از زبان انگلیسی برای ارتباط با دیگران استفاده می کنند. از آن گذشته زبان انگلیسی زبان رسمی مکاتبات اداری و دنیای تجارت است و دانستن آن بسیار ضروری است. از همه مهم تر بسیاری از فیلم ها، کتاب ها و موزیک ها به زبان انگلیسی تولید شده اند که تجربه آنها با زبان اصلی بسیار متفاوت تر از نمونه ترجمه شده است.

حال که اهمیت این زبان را درک کرده و حاضرید با وجود سختی ها و موانع، یادگیری این زبان را آغاز کنید، از شما دعوت می کنیم تا در دوره بیسیک آموزش زبان آفاق ثبت نام نمایید. این دوره مختص افراد بزرگسالی که هیچ گونه آشنایی با زبان انگلیسی ندارند، تدارک دیده شده و توسط اساتید برجسته و باتجربه موسسه ارائه می گردند.

آموزشگاه زبان آفاق