شعب و نمایندگی ها

LANGUAGE CENTER

دفتر مرکزی

دفتر مرکزی موسسه زبان آفاق

مدیر عامل : اسدالله بردبیشه

تهران ٬تقاطع خیابان زرتشت غربی و خیابان فلسطین شمالی ٬ جنب بانک صادرات ٬ پلاک ۵۶۲

تلفن تماس :  ۵۱۴۸-۰۲۱

۸۸۹۷۴۶۲۳ – ۸۸۹۷۸۹۶۵

ایمیل : office@afagh-lc.ir

مدیریت شعبه

اسدالله بردبیشه

اسدالله بردبیشه

مدیرعامل

آرزوی توفیق و سربلندی فرزندان ایران زمین را داریم .