سیستم آموزش بزرگسال (عمومی )

Starter | 4 Terms

  • در این سطح ساختارهای اصلی که زبان آموزان برای صحبت کردن در سطح ساده نیاز دارند

به صورت کامل آموزش داده می شود.

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.